YouTube LT laiko juosta

Video

  • 250,000 per 1 metus 10 mėnesių 25 dienas
  • 500,000 per 10 metų 3 mėnesius 14 dienų
  • 100,000 per 1 metus 9 mėnesius 23 dienas

Kanalai

100,000 prenumeratorių
per 3 metus 2 mėnesius
40,000,000 peržiūrų
per 7 metus 10 mėnesių
20,000,000 peržiūrų
per 11 metų
10,000 prenumeratorių
per 8 metus 7 mėnesius
5,000 prenumeratorių
per 9 metus 6 mėnesius
90,000 prenumeratorių
per 3 metus 2 mėnesius
70,000,000 peržiūrų
per 14 metų 3 mėnesius
10,000 prenumeratorių
per 3 metus 3 mėnesius
10,000 prenumeratorių
per 8 metus 7 mėnesius
80,000 prenumeratorių
per 14 metų 1 mėnesį
10,000 prenumeratorių
per 3 metus 8 mėnesius
81,000 prenumeratorių
per 3 metus 2 mėnesius
5,000 prenumeratorių
per 14 metų 2 mėnesius
50,000 prenumeratorių
per 2 metus 1 mėnesį
5,000 prenumeratorių
per 1 metus 9 mėnesius
200,000,000 peržiūrų
per 9 metus 6 mėnesius
71,000 prenumeratorių
per 3 metus 2 mėnesius
20,000 prenumeratorių
per 2 metus 6 mėnesius
200,000,000 peržiūrų
per 9 metus 5 mėnesius
1,000,000,000 peržiūrų
per 4 metus
50,000,000 peržiūrų
per 11 metų
950,000,000 peržiūrų
per 3 metus 5 mėnesius
30,000 prenumeratorių
per 5 metus 9 mėnesius
30,000,000 peržiūrų
per 11 metų 7 mėnesius
 yTop logo